Služby pro jednotlivce

Co můžeme nabídnout:

  1. bezplatné zařazení do databáze a vyhledávání zaměstnání odpovídající pracovnímu profilu a požadavkům zájemce
  2. psychologicko – personální poradenství (vypracování profesního profilu, konzultace, aktivace profesního potenciálu) – více na www.vasatkova.cz

K zařazení do databáze personální agentury je třeba:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za jednu ze svých priorit, neboť napomáhá vytvořit dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře a úctě. Plně respektujeme Vaše právo i zájem na ochranu osobních údajů, které nám svěřujete, a uznáváme svou zodpovědnost za ochranu Vašich osobních údajů.

Při uchovávání osobních údajů dodržujeme všechna ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a využívat. Váš souhlas s podmínkami níže uvedeného v Prohlášení znamená, že souhlasíte se sběrem, zpracováním a užitím Vašich osobních údajů pro účely, které souvisejí s Vaší žádostí o zprostředkování zaměstnání u našich klientů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny osobní údaje, které nám poskytnete ve své žádosti o zprostředkování zaměstnání, a na jakékoliv další informace, které nám poskytnete v souvislosti se svou žádostí.

Při zprostředkování zaměstnání personální agentura Personal Náchod tyto údaje uchovává, zpracovává a poskytuje s Vaším dalším souhlasem vybraným potencionálním zaměstnavatelům.

Kandidáti mohou žádat o zprostředkování zaměstnání elektronicky, písemně i osobně. Vaše osobní údaje jsou, spolu s dalšími informacemi o Vašem vzdělání, praxi a kvalifikaci uloženy v naší centrální databázi. Bezpečnost databáze je zajištěna v souladu s platnou legislativou i mezinárodními bezpečnostními standardy.

Vaši žádost o zprostředkování zaměstnání v naší společnosti zhodnotíme, ověříme Vámi uvedené informace doložená doporučení. V okamžiku, kdy identifikujeme pracovní místo odpovídající Vašemu vzdělání a kvalifikaci, Vás budeme kontaktovat.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pracovníci Personal Náchod a s Vaším dalším souhlasem vybraní potencionální zaměstnavatelé. Personal Náchod shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje za účelem Vámi požadovaného zprostředkování zaměstnání a nebude Vaše osobní údaje prodávat a poskytovat třetím stranám, ani je nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející se zprostředkováním zaměstnání bez Vašeho souhlasu.

Poskytnete-li nám své osobní údaje a svůj životopis, budete mít stále možnost tyto informace měnit a aktualizovat. Pokud chcete získat kopii svých informací v naší databázi, případně chcete, abychom Vaše informace z databáze odstranili z jakéhokoliv důvodu, můžete svůj souhlas s uchováváním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat a za tímto účelem nás kontaktovat na naší adrese nebo e-mailu: zdena@personalnachod.cz.

Váš životopis a Vaše osobní údaje budou v naší databázi uchovány pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání Vašeho souhlasu s jejich uchováváním.

Personal Náchod si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Datum účinnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je uvedeno na konci tohoto prohlášení. Prosíme Vás, abyste si ho pravidelně ověřovali, zejména před tím, než nám poskytnete jakékoliv osobní údaje.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně užití Vašich osobních údajů, kontaktujte nás buď přímo v naší kanceláři anebo na e-mailu: zdena@personalnachod.cz. Rádi se Vám budeme věnovat.

18. 7. 2024 Dovolená od 19.7. do 26.7.2024

V této době nebudu vyřizovat agendu personální agentury, na maily odpovím se v dalším týdnu. Zdeňka Honzů

17. 7. 2024 Nejaktuálnější pracovní pozice

- disponent/ka logistiky - Náchod

- servisní technik -elektro - Náchod

- vedoucí nákupu - Broumovsko

- pracovník/nice controllingu - Broumov